Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Personální strategie a politika

Personální strategie se obecně týká dlouhodobých, komplexně pojatých cílů v oblasti využívání pracovních sil. Součástí této procedury je i představa o tom, jak vytyčených cílů dosáhnout. Základními otázkami na, které musí personální strategie odpovědět jsou: Jakou kvalifikaci budeme v budoucnu potřebovat, v jakém rozsahu, je stávající kvalifikovanost dostatečná vzhledem k rozvojovým cílům.

Personální politiku na rozdíl od prvního pojmu lze chápat dvojím způsobem. Za prvé jako systém zásad personální politiky, kdy organizace řídí a rozhoduje o oblastech dotýkajících se práce a zaměstnanců. Za druhé, jako opatření, jímž se subjekt personální politiky snaží ovlivnit pracovní výkon zaměstnance a usměrňovat jeho chování tak aby to vedlo k efektivnímu využití pracovní síly a tím k prospěchu firmy.

Důležité je, že v obou případech, tedy jak v personální strategii, tak v personální politice musí existovat určité cíle, představy a strategický záměr. Personální strategie a personální politika jsou tak provázány a kompletně tvoří celek. Proto je velmi důležitá stabilní personální politika, jejíž odrazem je následně úspěšnost a dlouhodobá existence organizace.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Personální strategie by zpravidla měla vycházet ze strategie podniku, týká se dosažení cílů v personální oblasti, proto je důležitý správný přístup k vytváření personální strategie, při čemž stoprocentně správný přístup neexistuje, každá firma si jej musí vytvořit sama. Aby si firma zvolila pro ni vyhovující přístup, musí vědět, co chce.

Důležité je se zajímat zejména o:

  • Kvalifikaci a schopnost, která bude do budoucna potřeba

  • Hodnocení úrovně výkonnosti

  • Zda se budou současné struktury firmy schopny vyrovnat s novými úkoly

  • Zda je co nejlépe využívána kvalifikace a potenciál pracovníků

  • Zda organizace dostatečně investuje nejen do rozvoje firmy, ale i pracovních sil

Důležitou součástí personální strategie je též program podnikového vzdělávání jehož cílem je formování podnikových vzdělávacích cílů a formování cílů pro jednotlivé skupiny pracovníků a následně i jednotlivých zaměstnanců. Bezprostředně na tento plán navazují plány osobního růstu zaměstnanců, kteří se chtějí v rámci firmy rozvíjet, dále pak plány mobily, kvalifikace a funkčnosti.

Úkolem personální politiky, která vychází, nebo je spíše konceptem personální strategie je pak upevnění vazby mezi pracovníky, vytvářet příznivé klima ve firmě a minimalizovat konflikty a to především mezi vedoucími pracovníky, kteří jsou zodpovědni za pracovníky podřízené, jejich výkonnost může bez dohledu klesnout a v případě rozkolu, může dojít k problému i v této sféře firmy. Proto, že je personální politika tak důležitá, pro soudržnost firmy je povinností subjektu, který personální politiku vykonává pracovníky soustavně seznamovat s jejími zásadami a respektovat jejich zájmy a připomínky. Obecná personální politika se tak projevuje nejen komplexně ale i v dílčích personálních politikách, mezi něž patří politika odměňování, politika vzdělávání, politika získávání pracovníků apod. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!