Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pracovní právo

Povinné zdravotní prohlídky brigádníků

27. 3. 2014

Zákon o specifických zdravotních službách zamotal hlavu firmám, které najímají pracovníky mimo pracovní poměr. Podle zákona o specifických zdravotních službách nově musejí podstoupit zdravotní...

Pracovní právo a pracovní poměr

26. 3. 2014

Podnikání vám vychází a chystáte se rozšířit svoji firmu o další zaměstnance? V tom případě je ten pravý čas dozvědět se víc o pracovním poměru, smlouvě a pracovním právu vůbec.   Pracovní...

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

25. 3. 2014

A máme tu další kapitolu – o odpovědnosti zaměstnavatele. Takže – na co si musí dát zaměstnavatel pozor?   Obecná odpovědnost podle zákoníku práce hovoří o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu,...

Práva a povinnosti zaměstnavatele

24. 3. 2014

Co všechno může, musí a naopak nemůže Váš zaměstnavatel nebo Vy jako zaměstnavatel? Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům několik práv a povinností.  V tomto článku se Vám budu snažit sepsat...

Podnikání cizích osob na území ČR

23. 3. 2014

Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno již v Listině základních práv a svobod. Podnikatelem může být jak fyzická tak právnická osoba. Na území ČR mohou podnikat cizí...

Odpovědnost zaměstnance za škodu

22. 3. 2014

Obecná odpovědnost – zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením povinností při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Pokud byla škoda způsobená porušením povinností ze...

Dohoda o pracovním poměru

21. 3. 2014

Pokud se právě chystáte nastoupit do nového zaměstnání, čeká na vás pravděpodobně podpis pracovní smlouvy nebo chcete-li dohody o pracovním poměru. Stejně jako při podpisu jakékoliv jiné smlouvy i...

Smlouva o dílo

20. 3. 2014

Právnická, ale i fyzická osoba může spolu s jinou fyzickou osobou uzavřít některou z druhů smluv, které řeší zákoník práce, ale také občanský zákoník. Podle občanského zákoníku je možné uzavřít...

Konkurenční doložka

19. 3. 2014

Úkolem konkurenční doložky je chránit zaměstnavatele před zneužitím znalostí zaměstnance získaných v pracovním poměru. Zaměstnanec se podepsáním konkurenční doložky upisuje zdržet se činnosti, která...

Pracovní doba a její úprava

18. 3. 2014

Základním přínosem pro úpravu pracovní doby je fakt, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazení do směn na potřeby zaměstnance či zaměstnankyně, které pečují o děti. V případě, že...

Rozdíly mezi závislou prací a švarcsystémem

17. 3. 2014

Závislá práce je způsob výkonu práce na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Není-li zvláštními právními...

OKEČ – Sazby pojistného podle převažující činnosti

16. 3. 2014

Jak zde bylo již zmíněno v několik předešlých článcích zaměstnavatel má povinnost mít sjednáno povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ke krytí výloh za úraz či při nemoci zaměstnance....

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!