Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Příjem zaměstnanců

Jak napsat správně inzerát?

13. 5. 2014

Coby začínající podnikatelé jsme se dostali do fáze, kdy sháníme zaměstnance a potřebujeme umět napsat správný inzerát tak, aby zaujal toho správného kandidáta. Podívejme se na pár rad, jak na...

Assessment centrum

12. 5. 2014

Assessment centrum je diagnostická metoda používaná pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů a na speciálních pozicích. Jiný termín pro vyjádření významu tohoto centra je diagnosticko-výcvikový...

Řízení lidských zdrojů

11. 5. 2014

Lidské zdroje jsou v dnešní době velmi důležité. Každý, kdo někoho zaměstnává vám to jistě potvrdí. Najít spolehlivého člověka je v dnešní době často mravenčí práce. Pokud tedy takové lidi ve firmě...

Personální agentura ano či ne?

10. 5. 2014

Do své firmy potřebujete zaměstnance a rozhodujete se, zda vše zvládnete sami nebo využijete nabídky personální agentury. Prvním parametrem personální agentury je, že její služby nejsou...

Zaměstnance nebo brigádníka?

9. 5. 2014

Hrnou se na vás zakázky ze všech stran, je vám již definitivně jasné, že potřebujete další pracovní sílu, a přemýšlíte, jestli je ve vaší situaci lepší najmout zaměstnance na plný úvazek, nebo jen...

Zásady náboru zaměstnanců

8. 5. 2014

Lidské zdroje jsou základním kamenem každé společnosti či organizace. Práce každého ze zaměstnanců se projeví na celkových výsledcích firmy. Z tohoto důvodu již personalistika neplní pouze...

Získávání a výběr pracovníků

7. 5. 2014

Firma, aby měla zajištění klidný a plynulý chod, potřebuje vedle schopného vedení, také schopné pracovníky. Jsme-li začínající podnikatelé, tedy zahajujeme činnost naší firmy, je třeba si nejdříve...

Jak získat loajální zaměstnance?

6. 5. 2014

Žádné podnikání se neobejde bez starostí. Podnikatel musí být tak trochu psycholog.  Starosti jsou a budou, ale od některých si můžete pomoci sami. Starosti se zaměstnanci vám ubudou v případě, že se...

Práce s životopisem

5. 5. 2014

Každý podnikatel se v rámci svých aktivit setká s řadou osobností.  Na jedné straně z pozice zákazníků a na druhé straně z pozice zaměstnanců. V dnešní době dochází k prvnímu kontaktu mezi uchazečem...

Úkoly HR oddělení

4. 5. 2014

Nábor zaměstnanců řadíme ke klíčovým aktivitám HR oddělení. Cílem procesu výběru zaměstnance je získat pro společnost člověka, který bude přínosný svou prací, zkušenostmi a chováním.  Při výběru...

Co má na starosti oddělení HR

3. 5. 2014

Pokud nepřicházíte na pohovor, protože pro nové potenciální zaměstnance jsou pracovníci HR oddělení prvními lidmi, které potkávají ve firmě, nebo třeba školení, aktivit oddělení HR si nemustíte vůbec...

Agenturní zaměstnávání nebo-li pronájem pracovní síly

2. 5. 2014

Agentury práce se živí půjčováním zaměstnanců za provizi z jejich pronájmu. Agenturní zaměstnávání je způsobem jak udržet zaměstnanost či zvýšit uplatnění osob na trhu práce, tam kde je nízká...

Zprostředkování zaměstnání

1. 5. 2014

Zůstat bez práce je noční můrou většiny z práce schopné populace. Práce je nejen zdrojem obživy jednotlivce či rodiny, ale v řadě případů i způsobem seberealizace. Něco dokázat a být užitečný nejen...

Obor personalistiky a jeho hlavní úkoly

30. 4. 2014

Původ slova Personalistika je v latinském personalis – osoba. Již tento překlad naznačuje že personalistika se bude zabývat osobami. Konkrétněji s osobami v podnikové praxi, tím je personalistika...

Personální management

29. 4. 2014

Management je vědním oborem, který se zabývá shromažďováním poznatků o řízení. Personální management, nebo-li Personnel management vzniknul do jisté míry z faktu , že Češi se snaží jít s dobou a...

Vlastnosti správného personalisty

28. 4. 2014

Personalista je bezpochyby velmi důležitým článkem každé firmy. Nabírá pracovníky, následně je motivuje při výkonu práce a dohlíží na jejich profesní rozvoj. Být dobrým personalistou s objektivním...

Personální agentury

27. 4. 2014

Existuje několik výkladů sousloví „personální agentura“. Prvním z nich je, že se jedná o komerční instituci pracující na podobné bázi jako úřad práce. Druhá odbornější teorie říká, že personální...

Co je to assesement centre - které profese je možné takto vybírat?

26. 4. 2014

Sháníte nové zaměstnance? A slyšeli jste o možnosti hledat toho nejsprávnějšího zaměstnance pomocí metody assasesment centre? AC může šetřit váš čas Jak vypadá takový nábor pomocí této metody?...

Jak pomůže při získávání nových pracovních sil internet?

25. 4. 2014

Hodláte shánět zaměstnance, či spolupracovníky? Pak máte několik možností. Jednak můžete začít oslovovat své známé, dále pak můžete najmout personální agenturu, nebo můžete chytře využívat internetu....

Jak si pronajímat pracovníky - personální outsourcing

24. 4. 2014

Při podnikání si můžete pronajímat vše možné – prostory, stroje, ale věděli jste, že je možné si také takto pronajímat pracovníky? Je tomu skutečně tak, navíc takto mohou firmy ušetřit nemalé...

LinkedIn – pracovní příležitosti

23. 4. 2014

Není to tak dlouho, co jedna z nejnavštěvovanějších celosvětových sociálních sítí byla zprovozněna i v české jazykové mutaci. Zaznamenává stále vyšší nárůst uživatelů a narůstá její oblíbenost. Název...

Inzerování volných pozic prostřednictvím webových stránek

22. 4. 2014

Hledáte-li do svého týmu nového kolegu, máte několik možností, jak inzerovat volné pozice. Liší se zejména ve finančním ohodnocení využívané služby. Inzerát o nové pozici můžete nabízet na...

Behavioral Event Interview

21. 4. 2014

Behavioral Event Interview (BEI) je forma strukturovaného rozhovoru, která se využívá především při výběru potenciálních zaměstnanců. Přijímací pohovor má několik dílčích fází. Struktura přijímacího...

Jak mohou pomoci vaší firmě brigádníci? Má smysl je najímat?

20. 4. 2014

Rozrůstá se vám podnikání, takže uvažujete o dalších zaměstnancích? A rozmýšlíte se nad tím, zda najmout někoho pouze brigádně, nebo přijmout kmenového zaměstnance? Kdy a jak brigádníky...

Provozovat personalistiku vnitrofiremně, nebo si najímat firmu?

19. 4. 2014

Pokud zaměstnáváte více lidí než sebe, pak se bez určitého přístupu k personalistice neobejdete. Personalistika přitom zahrnuje celé spektrum služeb, od náboru nových pracovníků, zpracování celé...

Jaké výhody plynou ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

18. 4. 2014

Asi každý tuší, že lidé, kteří se narodili s nějakým postižením, případně kvůli nemoci či úrazu přišli k postižení během života, velmi často pracovat mohou a chtějí. Dávky od státu rozhodně...

Výběrové řízení jako reklama

17. 4. 2014

Málokterý zaměstnavatel či firma si v plném důsledku uvědomují, jakou reklamní moc mají v rukou personalisté. O průbězích správných výběrových řízení ze stran žadatele i hledajícího bylo již...

Jak využívat stážisty ve firmě?

16. 4. 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje celou řadu projektů, které slouží k snížení nezaměstnanosti. Ty jsou pochopitelně přínosné pro uchazeče o práci, ale v některých případech mohou...

Headhunting

15. 4. 2014

Vytrvalost, trpělivost, diskrétnost, reference. Headhunting je metodou výběru a získávání pracovníků z externích zdrojů. Přetahování je sice efektivní, ale časově náročné a drahé, proto se v...

Outsourcing

14. 4. 2014

Během outsourcingu dochází na základě smlouvy k využívání služeb externí firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů a soustředění se na hlavní činnost podnikání. Outsourcing se...

Fáze výběru pracovníků

13. 4. 2014

„ Já jsem vítací typ, ale aby bylo vítání, musí být také loučení.“ Řekl Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné láhve. Já si ho dovolím parafrázovat, když řeknu: „ Aby firma vybrala správné pracovníky, musí...

Politika výběru pracovníků

12. 4. 2014

Politika, slovo pocházející z řeckého výrazu polis, což znamená město, či správa obce. Současná politika však není, to co bude v následujícím článku komentováno, i když by t jistě bylo zajímavé...

Jak podnikat s rodinnými příslušníky? Koho je možné zaměstnávat?

11. 4. 2014

Podnikání s rodinnými příslušníky se na jednu stranu zdá nejjednodušší. Jde přece o vaše nejbližší, na které se také můžete nejlépe spolehnout… Zkušenost ale může být poněkud jiného rázu, navíc...

Osobní spis zaměstnance

10. 4. 2014

Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, ale nemá k tomu právní povinnost. Tento osobní spis může obsahovat pouze informace, které jsou nezbytně nutné k výkonu práce...

Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání

9. 4. 2014

Zákoník práce jasně udává, že zaměstnavatel může požadovat od zaměstnanců jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Tyto údaje může zaměstnavatel vyžadovat...

Základní slovník pracovněprávního a mzdového minima

8. 4. 2014

Zaměstnanec – jedná se o fyzickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná svým jménem. Zaměstnavatel – jedná se o fyzickou i právnickou osobu, která je účastníkem...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!