Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zprostředkování zaměstnání

Zůstat bez práce je noční můrou většiny z práce schopné populace. Práce je nejen zdrojem obživy jednotlivce či rodiny, ale v řadě případů i způsobem seberealizace. Něco dokázat a být užitečný nejen život naplňuje, ale také pomáhá udržet duševní rovnováhu.

Situace, ve které se člověk ocitne bez práce, bývá pro většinu z nás nepříjemnou zkušenosti. V tomto případě je připraven člověku pomoci institut zprostředkování zaměstnání.

 

Zprostředkováním zaměstnání se rozumí:

 • vyhledání vhodného zaměstnání pro fyzickou osobu,
 • vyhledáním vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
 • poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
   

V ČR je zprostředkovatelem zaměstnání:

 • Úřad práce
 • Agentura práce

Zprostředkování zaměstnání a informační poradenská činnost je bezplatná.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz


 

Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, jako:

 • zájemce o zaměstnání
 • uchazeč o zaměstnání 

Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může fyzická osoba požadovat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce.


 

Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, které:

 • zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
 • je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce,
 • odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby, její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, a to s ohledem na možnost ubytování a dopravní dosažitelnost.

 

Zájemcem o zaměstnání může být fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a požádá kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce v ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádostí veden v evidenci zájemců o zaměstnání.

Úřad práce může fyzickou osobu vyloučit z evidence zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce nebo z důvodů nespolupráce s Úřadem práce.

 

Uchazečem o zaměstnání může být fyzická osoba, která požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání, v jejímž územním obvodu má bydliště a splní zákonem stanovené podmínky.
 • je fyzickou osobou s bydlištěm na území ČR
 • není v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru s odměnou přesahující jednu polovinu minimální mzdy
 • není OSVČ či osobou soustavně se připravující na budoucí povolání
 • není dočasně práce neschopnou
 • není ve vazbě a nevykonává trest odnětí svobody
 • nepobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
 • není ve 3. stupni invalidního důchodu

Uchazeče o zaměstnání je možné vyřadit z evidence v případě, že vykonává nelegální práci či odmítne nastoupit do vhodné práce, na vhodnou rekvalifikaci, zdravotní vyšetření, veřejnou službu či jiným způsobem maří součinnost s Úřadem práce. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!