Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výběrové řízení jako reklama

Málokterý zaměstnavatel či firma si v plném důsledku uvědomují, jakou reklamní moc mají v rukou personalisté. O průbězích správných výběrových řízení ze stran žadatele i hledajícího bylo již popsáno mnoho. Zkušení personalisté vědí, jak se mají připravit, dle kterých kritérií vybrat nejvhodnější adepty a žadatelé zase chodí s nastudovanými často kladenými otázkami a vhodně oblečeni. Na první pohled nemají výběrová řízení s reklamou firmy nic společného. Při bližším zkoumání ale zjistíme, že právě tato reklama nic nestojí a může mít větší dopad, než by leckdo očekával.

Všichni personalisté to důvěrně znají. Posledních pár let je charakteristických poměrně vysokou nezaměstnaností, a tak často po vyhlášení výběrových řízení na volné pozice schránky personalistů bývají zasypány nepřeberným množstvím odpovědí. Vezmeme-li v úvahu, že firma skutečně pořádá poctivé výběrové řízení a pozice není už dávno obsazena, mělo by být v zájmu příslušných personalistů každý příchozí dopis či e-mail od kandidátů otevřít a už při prvním prohlédnutí poštu roztřídit. Není nic jednoduššího, než vytvoření příslušných složek v e-mailové schránce a díky tomuto zabránit v nepřehlednosti a chaosu. Člověk, který se považuje za kandidáta na vypsané výběrové řezní, strávil minimálně několik minut nacházením příslušného inzerátu, tvořením motivačního či průvodního dopisu a případně vkládáním příloh. Proto si rozhodně zaslouží i pár minut personalisty, který potom nevhodným kandidátům může rozeslat automatický e-mail s odmítnutím, ale poděkováním za zájem. Právě v dnešní době je toto pro zájemce velmi cenné. Přestože odpověď není považována za kladnou, je ovšem výrazem slušnosti a vypovídá o firemním zájmu a lidskosti.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Většina kandidátů ve svých životopisech uvádí svá telefonní čísla. Zejména tento osobní údaj by měli personalisté využít ke kontaktování zájemce, pokud ho chtějí pozvat na výběrové řízení. Naopak v této variantě se e-mail jeví rozhodně neosobně, neumožňuje dostatečnou konverzaci mezi personalistou a kandidátem. Pokud si firma velmi zakládá na bontonu, lze pak dohodnutý termín schůzky potvrdit krátkým e-mailem.

Co ale dělat po skončení výběrového řízení v případě neúspěšných kandidátů? Bohužel stále v dnešní době ještě převládá smutná věta „ozveme se vám“, která může být účastníky výběrových řízení přeložena velmi různorodě. I zde platí to, že zájemce stálo o dost více energie a času připravit, dopravit a zúčastnit se výběrového řízení než samotného personalisty a proto je až pro zájemce takřka urážlivé, pokud se jejich setkání stalo i poslední vzájemnou komunikací. Personalisté po skončení pohovorů mají často v rukou životopisy účastníků, jejž obsahují citlivé informace, a i jejich naději. Zahodit všechno do koše, tak jak to dělá přes 90% firem? Rozhodně ne. Pokud si personalista životopis vytiskl do papírové formy, sluší se ho poslat účastníkovi na uvedenou adresu pobytu. Elektronická forma v tomto vytváří výhodu časové úspory. Tak či onak by ale mělo být účastníkovi vždy doručeno oznámení s poděkováním za účast a s laskavým odmítnutím. Někteří náboroví zaměstnanci toto činí formou telefonní, která je ovšem spíše trapná pro obě strany. Krátký e-mail (či dopis) s konkrétním oslovením a poděkováním je to nejlepší, co můžete pro účastníky pohovorů udělat.

Na první pohled se může zdát, že neustálé rozesílání zpráv učiní značný časový schodek v rozvrhu personalistů. Ovšem, že nic není zadarmo, ale tato malá a takřka právě jen časová investice může mít ohromný vliv na reklamu firmy. V dnešní době, kterou ovládají sociální sítě, se každý dozví, která firma s uchazeči jedná bez kapky slušnosti, a která naopak i o pouhé kandidáty dbá. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!