Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

12 zásad, kdy se bude podřízeným dobře pracovat

Existuje 12 zásad, na základě kterých může podnikatel postavit svůj fungující tým. Pokud bude tyto zásady dodržovat nebo alespoň z větší části je naplňovat, může dosáhnout ještě větších úspěchů.

Zásada číslo 1

Zaměstnanec musí vědět, co má dělat – zaměstnanec musí dostat příkaz, co se musí udělat. Musí vědět, jak se to musí udělat (mít stanovené hranice nákladů, využitelných zdrojů a termínů) a jeho práce bude kontrolována.

 

Zásada číslo 2

Zaměstnanec musí znát své pravomoce – tyto pravomoce musí vymezovat organizační struktura, pracovní a organizační řád firmy. Zaměstnanec musí vědět, co smí a nesmí dělat. Zaměstnanci na vyšších postech by měli mít právo řešit problémy a dávat příkazy a očekávat jejich splnění. Zároveň pracovník je odpovědný za to, co udělal, ale i za to, co neudělal.

 

Zásada číslo 3

Zaměstnanec by měl mít vymezený vztah k ostatním – zaměstnanec musí cítit také osobní odpovědnost. Zejména z rizikových produktů, jako jsou léky, automobilový průmysl, potravinový průmysl.

 

Zásada číslo 4

Zaměstnanec musí vědět, co znamená dobrá práce – vědět, jak nadřízený vyžaduje splnění úkolů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Zásada číslo 5

Upřímná chvála – zaměstnanec by měl být pochválen za mimořádné výkony. Nebát se informovat nadřízeného o splnění těchto mimořádných úkolů. Měl by se ale také naučit, že za obyčejné pracovní úkoly se musí pochválit sám.

 

Zásada číslo 6

Zaměstnanec by měl vědět, kdy a v čem zaostává – toto je správná cesta k větším úspěchům. Pokud si to zaměstnanec uvědomí sám, nemusí mít podnikatel starosti. Problémem je pak trvající zaostávání pracovníků.

 

Zásada číslo 7

Zaměstnanec musí vědět, jak měl práci vykonat správně – chyby jsou pro majitele podniků nežádoucí, ale prakticky jim není možné zabránit. Je lepší je odhalit a napravit.

 

Zásada číslo 8

Důležitost vykonávané práce – zaměstnanec musí vědět, že i když vykonává práci, která pro něj není nějak příjemná, pro firmu je důležitá.

Zásada číslo 9

Uznání osobních kvalit – je vhodné, aby si nadřízení vážili svých podřízených.

 

Zásada číslo 10

Zájem jako o člověka – podnikatel by se měl zajímat o své podřízené (alespoň o těch, kteří s ním spolupracují více), o jejich zájmy, jejich rodinu, … .

 

Zásada číslo 11

Zaměstnanec by měl cítit, že nadřízený ho podporuje v úspěchu a rozvoji – zaměstnanci pak svoji práci vykonávají lépe a svědomitěji.

 

Zásada číslo 12

Spravedlivá odměna – výplatní páska je důležitý nástroj v řízení lidí. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!