Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ochranná doba

Ochranná doba ochraňuje v určitých životních situacích zaměstnance před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď:

 • v době, kdy je uznán dočasně neschopným práce pro nemoc či úraz, podmínkou je, že si pracovní neschopnost nezpůsobil úmyslně, nevznikla v opilosti či po požití návykových látek,
 • při povolání k výkonu vojenské činnosti,
 • v době, kdy byl zaměstnanec plně uvolněn k výkonu veřejné funkce,
 •  v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, v době, kdy čerpá mateřskou dovolenou a v době, kdy zaměstnanec/kyně čerpají rodičovskou dovolenou,
 •  v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznám dočasně nezpůsobilým pro práci v noci, a to na základě lékařského posudku.

 

Výpověď daná v ochranné době je neplatná:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 •  pokud byla zaměstnanci dána výpověď před začátkem ochranné doby tak, že výpovědní doba měla uplynout v ochranné době. Výpověď je sice platná, ale ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr tedy skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby, respektive až po skončení ochranné doby. Výjimkou může být, že zaměstnanec sám nebude trvat na pokračování pracovního poměru.
 •  pokud zaměstnavatel dá zaměstnankyni výpověď, aniž by věděl, že je těhotná. Výpověď je neplatná- rozhodující je objektivní stav v době podání výpovědi.
 •  v době mateřské dovolené. Rozsah mateřské dovolené dle zákona – 28 týdnů a u více než jednoho dítěte narozeného najednou 37 týdnů.
 •  v době rodičovské dovolené, nejdéle však do věku 3 let dítěte.

 

 

Výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době

 

Organizační změny- zaměstnavatel ruší společnost nebo ji přemisťuje

 • výpověď neplatí v případě, kdy zaměstnavatel přemísťuje provozovnu v mezích místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 • výpověď (z důvodu přemístění provozovny mimo místo v mezích výkonu práce), nelze dát těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou, a to až do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.
 • byla-li dána výpověď zaměstnankyni nebo zaměstnanci z důvodu organizačních změn ještě před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou, tak že by výpovědní doba uplynula v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba současně s koncem mateřské či rodičovské dovolené.

 

Lhůty pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru

 • pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v subjektivní lhůtě 2 měsíců, ode dne, kdy se o důvodu výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru dověděl.
 •  pro porušení povinností vyplývajícího z pracovního poměru v cizině může dát zaměstnavatel výpověď do 2 měsíců po návratu z ciziny,
 •  pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu zaměstnance v lhůtě do 1 měsíce, ode dne, kdy se o tomto důvodu výpovědi dověděl.

 

Zároveň vždy platí objektivní lhůta 1 roku od doby, kdy důvod k výpovědi či k okamžitému zrušení vznikl. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!