Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Model vývoje týmu (skupiny)

První fáze

Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou První fáze je zde orientace. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy. Charakteristikou První fáze je zde závislost.

Dochází zde k formování týmu. Nastavují se pravidla a role všech zúčastněných. Pro každého je připraven „čas sebeobrany“ – člověk v týmu nechce udělat nebo povědět něco špatného. Může nastat problém, že zadaným úkolům nebudou všichni členové dostatečně rozumět. Často se mohou řešit i nepodstatné věci a vzniká jen hrubá osnova postupu práce. Pokud je stanovený vůdce týmu, mohou být na něj ostatní členové dokonce závislí. Důležité je mít na paměti, že posun vpřed umožní jen větší vzájemná důvěra. Poznáním konce 1. stupně je pocit sounáležitosti s ostatními, lidé v týmu si rozumí a našli společnou cestu. Tato první fáze může trvat několik dnů, ale i měsíců.

Druhá fáze

Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou Druhé fáze je zde organizování, rozhodování. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy. Charakteristikou Druhé fáze je zde konflikt.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dochází nyní k bouření, vyjednávání a kontrole. Je-li vůdce týmu velmi autoritativní, drží ostatní členy týmu zkrátka a při zemi. Ale poté je nutné očekávat, že bouření (vzpoura) členů týmu jednou přijde. Tuto fázi je možné brát jako testovací – zda pravidla z první fáze jsou dobrá, anebo nastává nutnost je změnit.

Mezifáze (mezi 2. a 3. fází) – špatné období. Členové týmu mají pocit, že se jim tým rozpadá.

Třetí fáze

Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou Třetí fáze je zde tok informací. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy. Charakteristikou Třetí fáze je zde soudržnost.

Do popředí jsou dávány pocity týmu, normování. Nyní nastává dohoda o společných pravidlech týmu. Dochází k uvolnění ve skupině a vše to povzbudí k uskutečnění společného plnění úkolu.

Čtvrtá fáze

Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou Čtvrté fáze je zde řešení úkolu. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy. Charakteristikou Čtvrté fáze je zde vzájemná závislost.

Nastává důvěra. V této fázi všichni již respektují přínos a roli každého člena týmu. Všichni si uvědomují, že jsou si rovni. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!