Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Způsoby komunikace ve firmě

Způsob komunikace uvnitř firmy rozhoduje o náladě ve firmě. V souvislosti s tím i o pracovní motivaci zaměstnanců a pracovních výsledcích celé společnosti. Problémy ve firmě mohou nastat i v komunikaci mezi managementem a HR oddělením. Důvodem k problémům může být domněnka, která v očích managementu posouvá HR oddělení do pozice institutu, který zařídí vše, co se zaměstnanců týká. Ovšem tato domněnka je mylná. Správně fungující HR oddělení má mít své omezené a přesně stanovené kompetence. 

 

Nejčastější chyby managementu 

Mnozí manažeři a management se mylně domnívají, že úkolem HR oddělení je řídit výkonnost zaměstnanců, rozhodovat o odměnách a o jejich dalším kariérním postupu. Což je ale chybou, protože kdo jiný by měl řídit výkonnost, rozhodovat o odměnách a kariérním postupu než lidé přímo odpovědní za rozvoj a prosperitu celé firmy. V tomto případě je HR oddělení jenom zprostředkovatelem komunikace mezi managementem a zaměstnanci.

Není výjimkou, že se v českých podmínkách najde management, který schovává svá rozhodnutí spojená se stanovením o výše platu a odměn na zaměstnance HR oddělení. Ale i v tomto případě nesou plnou zodpovědnost za výši platu a odměn manažeři odpovědní za finance v čele top managementem. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Další chybou manažerů je svádět odpovědnost na HR oddělení v souvislosti s úpravou zákonů stále se vyvíjející legislativy. HR oddělení nemůže ovlivnit tyto změny, ale má povinnost je sledovat a upozorňovat na ně. A je určitě chybou, že právě různé vyhlášky či nařízení vycházející z firmy jsou ze strany zaměstnanců často vnímány jako dílo či výmysl konkrétního HR oddělení.  

 

Kroky optimální komunikace 

Od profesionálně fungujícího HR oddělení se v souvislosti s komunikací s top managementem očekává přímý, stručný a jasný popis situace či problému a případně konkrétní návod na řešení dané situace. Management nechce slyšet žádné zbytečné a zdržující informace. Od HR očekává úlohu důvěrníka a rádce. Naopak zaměstnanci zase očekávají, že se HR oddělení stane prostředníkem v komunikace mezi mini a managementem. 

Není žádným tajemstvím, že personalisté mají ze své pozice přístup k informacím o zaměstnancích, které není management schopen již pojmout. Díky těmto informacím mohou zaměstnanci HR oddělení přinést zajímavé pohledy na řadu organizačních věcí, a to aniž by si toho byli sami vědomi. Nejen z tohoto pohledu je vzájemná spolupráce přínosná a zástupci HR oddělení by měli být přítomni u důležitých jednání top managementu. 

 

Vlastnosti profesionální HR oddělení 

Profesionální HR oddělení přistupuje ke každému případu jednotlivě. Snaží se prosazovat maximální míru pružnosti v komunikaci se zaměstnanci.  Ve firmě se snaží vybudovat pozici strategického, přínosného a nepostradatelného partnera. Snaží se zábavným způsobem podporovat dobrou náladu ve firmě a odstraňovat napětí vyvolané pracovním stresem. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!