Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Revit na podporu malých a středních podnikatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro období 2014 – 2020 nový program na podporu malých a středních podnikatelů. Záměrem tohoto programu je podpora malých a středních podnikatelů, kteří působí v regionech s nižší nebo klesající ekonomickou aktivitou, vysokou nezaměstnaností nebo regionech, které byly postiženy živelnými pohromami. Program si dále klade za cíl zvýšit v těchto regionech zaměstnanost. První výzva bude směřovat do Moravskoslezského kraje a Ministerstvo průmyslu obchodu počítá v první výzvě s minimálním objemem finančních prostředků ve výši 150 milionů Kč. 

Jakou formou bude podpora podnikatelům poskytována

Podpora malých a středních podnikatelů v rámci programu Revit bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a to ve formě zvýhodněného investičního či provozního úvěru. Podnikatelé budou moci čerpat i finanční příspěvek k úvěrům ve výši 10 % z výše zvýhodněného úvěru (maximálně do 1 milionu Kč), který bude čerpán souběžně a úměrně s čerpáním zvýhodněného úvěru. 

Poskytovány budou tyto úvěry:

Investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého majetku s dobou splatnosti do 7 let a možností odkladu čerpání 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy (pro drobné podnikatele do výše 2 milionů a pro malé podnikatele do 10 milionů Kč).   • Provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou splatnosti do 5 let a možností odkladu čerpání 3 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy (pro drobné podnikatele s krátkou historií do výše 1 milionu a pro malé podnikatele do 5 milionů Kč).   Další informace k jednotlivým kritériím poskytované podpory budou uvedeny ve Výzvách programu Revit, zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, která bude kromě poskytování podpory přijímat i žádosti od podnikatelů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!