Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Živnosti

Druhy živností

11. 10. 2016

Při vyplňování tzv. jednotného registračního formuláře, kterým ohlásíte živnostenskému úřadu Vaši živnost, volíte i druh provozované živnosti.   Rozdělení živností V základní rovině...

Registrace OSVČ na úřadech

10. 10. 2016

V případě že se podnikatel (OSVČ) kompletně nezaregistruje v rámci systému CRM, musí si zajistit registraci samostatně, a to u institucí: zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního...

Jak přerušit nebo ukončit živnost?

9. 10. 2016

Vykonávali jste svou živnost sezónně, jednorázově, nebo jste zjistili, že najednou nemáte zakázky? Oznamte to na potřebných místech!   Stát se může cokoli, můžete mít jen slabší období....

Jak založit živnost?

8. 10. 2016

Zvažujete, že se tzv. postavíte na vlastní nohy, a nebudete „jen“ zaměstnancem? Rádi byste si založili živnost? Každý začátek je svým způsobem těžký. Před započetím jakékoli činnosti je třeba mít...

Pozastavení živnosti

7. 10. 2016

Živnost lze obyčejně přerušit na několik měsíců až několik let, přičemž přerušení nemusíte od r. 2010 hlásit na živnostenském úřadě, ale jen na České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadě...

Zahájení podnikatelské činnosti a registrační povinnost

6. 10. 2016

Zákon ukládá začínajícímu podnikateli povinnost registrovat se na určených úřadech, a to především: na živnostenském úřadě, kde především ohlásíte živnost, nebo žádáte o koncesi, u...

Živnostenský úřad a živnostenský rejstřík

5. 10. 2016

Chystáte si založit živnost? V tom případě Vás bude zajímat živnostenský zákon. Ten upravuje, kromě jiného, ohlášení Vaší živnosti živnostenskému úřadu. Obecní živnostenský úřad je současně...

Založení živnosti nebo obchodní společnosti?

4. 10. 2016

Zvažujete, zda dát přednost založení živnosti, nebo založení obchodní společnosti? Následující řádky Vám mohou pomoci v rozhodování a přiblížení problematiky živnosti a obchodních...

Postup při získání oprávnění k volné živnosti

3. 10. 2016

Jestliže fyzická osoba splňuje požadavky pro získání volné živnosti dle § 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. musí se ohlásit centrálnímu registračnímu místu, čímž je obecní živnostenský úřad. Ohlášení...

Vznik, výkon a zánik živnostenského oprávnění

2. 10. 2016

Vznik živnostenského oprávnění Vznik živnostenského oprávnění se liší druhem živnosti. U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti nebo dnem pozdějším, pokud je...

Jednotný registrační formulář

1. 10. 2016

Jednotný registrační formulář je vytvořen za účelem oznámení zahájení a různých dalších změn v průběhu živnostenského podnikání. Nahrazuje různé typy formulářů, které byly potřeba vyplnit před...

OSVČ a dokládání dokumentů na státní úřady

30. 9. 2016

Podnikatelská činnost s sebou nese nezbytnou komunikaci se státními úřady a mimo jiné povinnost dokládat různé dokumenty. V posledních letech se pro potřeby státní správy vybudoval celostátní...

Podnikání nezletilých osob

29. 9. 2016

Založit živnost si smí obecně každý zájemce, který chce podnikat, ale musí zároveň splňovat následující podmínky: dosáhl již věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům a zároveň bezúhonný, nemá...

OSVČ se živností vs. OSVČ bez živnosti

28. 9. 2016

Toto téma je dost probírané a mnoho lidí v něm má zmatek. Pokud nevíte, kam spadá právě to Vaše podnikání, čtěte dál. OSVČ bez živnosti Pokud Vaše výdělky nespadají ani pod zaměstnání, ani...

Ohlášení a ukončení živnosti v Rakousku

27. 9. 2016

Ohlášení živnosti v Rakousku, jak již bylo předesláno v předchozím článku, probíhá v Rakousku trochu jinak než tady v České republice. Provádí se přímo na hospodářské komoře, a to konkrétně na...

Zrušení živnosti ,,bez vědomí“ podnikatele

26. 9. 2016

Koho nadpis zarazil a zní mu to minimálně jako podezřelá praktika, pak se nepochybně nemýlí, i když nutno dodat, že to, že je podnikateli zrušena živnost, aniž by cokoliv tušil, není záměrnou hrou...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!