Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikatelský plán

Finanční plán

29. 4. 2017

Finanční plán je součástí podnikatelského plánu a je klíčovým předpokladem pro systematické řízení podniku. Měl by být v ideálním případě vypracováván v pravidelných intervalech. Dělí se na...

Soutěže „Nejlepší podnikatelský záměr“

28. 4. 2017

Máte dobrý podnikatelský záměr, o kterém jste přesvědčeni, že by si rychle získal přízeň zákazníků, ale chybí vám peníze na jeho realizaci? Chybějící peníze na rozjezd vašeho podnikání můžete...

Struktura podnikatelského plánu

27. 4. 2017

Vize firmy V první části podnikatelského plánu firma představuje sebe a svou myšlenku. Je v ní třeba nastínit image a hodnoty, které má podnik reprezentovat, ukázat, s jakým nápadem na trh...

Zakladatelský rozpočet

26. 4. 2017

Sestavení zakladatelského rozpočtu by mělo předcházet každému počátku nového podnikání. Je součástí podnikatelského plánu a rozsah jeho vypracování závisí na plánovaném rozsahu vaší budoucí...

Proč sestavit podnikatelský plán?

25. 4. 2017

Podnikatelský plán je dokument, ve kterém podnikatel shrnuje cíle firmy, způsoby jejich dosažení a další důležité informace o podnikatelském záměru. Měl by být základem podnikání a to ještě před...

Stanovení strategie poslání firmy

24. 4. 2017

V českém prostředí se volba strategie poslání firmy zatím příliš nenosí. Což je na škodu, protože jak se záhy přesvědčíte, bez poslání není cíle. Stanovení strategie poslání pomáhá dané firmě se...

Faktory ovlivňující úspěch projektu

23. 4. 2017

Při vytváření a řízení projektu je potřeba se zabývat problémy jak na úrovni strategické, tak i taktické nebo operační. Důležitými aspekty je například užití zdrojů, dodržení časového plánu a...

Rizika spojená s projektem

22. 4. 2017

Základní faktory projektu jsou: výstupní parametry (technologické parametry, výkonnost, kvalita, …) čas (datum ukončení, jednotlivé etapy projektu) náklady (celkové investice,...

Funkční strategie

21. 4. 2017

O stupeň nižší strategií než obchodní, tedy na nejnižší strategické úrovni, jsou právě funkční strategie. Ty by měly naplňovat dílčí strategická řízení jednotlivých oblastí. Aby vše bylo lépe...

Korporátní strategie

20. 4. 2017

Korporátní strategie, nebo – li anglicky corporate strategy, je hned po stanovení mise a vize nejdůležitější částí  z hlediska formulace aktivního podnikání firmy. Je možné ji také chápat jako...

Podnikatel a jeho proces rozhodování k podnikání

19. 4. 2017

Procesu zahájení podnikání předchází individuální proces přemýšlení, hledání a rozhodování. Potenciální podnikatel si musí uvědomit, že začátkem podnikání dojde ke změně jeho životního stylu a je...

Formulování cíle

18. 4. 2017

Pojem formulování cíle spadá do oblasti strategického plánování obchodu. Strategického proto, jelikož plánování cílů je dlouhodobá záležitost. Samozřejmě podnikatelé mohou plánovat své cíle v různých...

Formulování strategie

17. 4. 2017

Každý podnikatel by měl při zavádění nové strategie vycházet z možných alternativ, které navrhne pro danou situaci. Jedná se o složité rozhodovací procesy, kterými se podnikatel musí zaobírat. Poté...

Strategie tvorby cen nového výrobku

16. 4. 2017

Stanovení ceny výrobku nebo služby je složitý proces, který začíná v období vývoje a prochází všemi fázemi cyklu tržní životnosti. Je nutné sledovat pozici na trhu, poptávku po daném zboží, i jeho...

Fáze investičního procesu

15. 4. 2017

Investiční proces se skládá ze tří základních fází, ve kterých je potřeba zvážit všechny důležité aspekty investice.   Předinvestiční fáze Je prvním důležitým krokem ke správnému investičnímu...

Přijatelnost strategie

14. 4. 2017

Pokud se hovoří o přijatelnosti strategie, musí se brát v úvahu skutečnost, že tato strategie uspokojí všechny zainteresované členy, tzv. stakeholders. Mezi tyto stakeholders, u kterých bude daná...

Realizace strategie

13. 4. 2017

Realizace každé strategie je pro firmu velmi významným činem. Strategie musí být jasná, správně zformulovaná a strategická analýza musí být logicky zdůvodněná. Aby mohlo být další počínání firmy...

Uskutečnitelnost strategie

12. 4. 2017

Pod pojmem uskutečnitelnost strategie by měl úspěšný podnikatel chápat zajištění dostatečných disponibilních zdrojů, které jsou potřebné pro realizaci všech strategií. Jedná se především o výrobní...

Vhodnost strategie

11. 4. 2017

Každá strategie, která by mohla být vybrána a mohla by být nejužším vedením firmy považována za top, by měla splňovat určitá kritéria, resp. požadavky na již zvolené základní parametry...

Metody stanovení cen

10. 4. 2017

Cena je částka, která je požadována, nabízena nebo zaplacena za zboží či služby. Cena zaplacená za zboží nemusí mít vztah k hodnotě, kterou zboží nebo službě připisují jiní. Při stanovení ceny je...

Studie proveditelnosti

9. 4. 2017

Studie proveditelnosti (udržitelnosti, technicko-ekonomická studie) poskytuje veškeré data a informace potřebné pro investiční rozhodnutí. Strukturou tato studie odpovídá předběžné studii...

Co je to startup?

8. 4. 2017

Pojem start up můžete dnes v podnikatelském životě slyšet velmi často. Víte ale, co přesně vlastně tento anglický pojem označuje a zda lze i váš nový projekt jako start up označit?   Podnikání...

Analýza konkurence

7. 4. 2017

Žádnou analýzu nelze zpracovat optimálně bez znalosti konkurenčního postavení jiných firem. Zejména se analýza konkurence uplatňuje v marketingovém oddělení. Jedná se o velmi důležitý aspekt, na...

Business plán ve 3 krocích

6. 4. 2017

Podnikatelský záměr / plán je pro váš budoucí život podnikatele stejně důležitý, jako je důležitý projekt na stavbu vašeho domu. Stejnou pozornost, jakou věnujete přemýšlení, plánování a...

Jak najít díru na trhu? Jak si zvolit předmět podnikání?

5. 4. 2017

Rádi byste sekli se životem zaměstnance a pustili se do podnikání? Chcete si vyzkoušet, jaké je to být vlastním pánem a převzít plně svůj osud do rukou? A víte, jak si zvolit ten správný obor...

Podnikatelský záměr podle Úřadu práce

4. 4. 2017

Jednou z možností jak zahájit vlastí podnikání, je příspěvek od úřadu práce na zřízení tzv. společensky účelného pracovního místa. Podmínkou je, abychom byli nezaměstnaní, a pokud jsme dosud...

Jak napsat kvalitní byznys plán?

3. 4. 2017

Podnikatelský plán určuje budoucnost podnikání. Definuje aktuální pozici a potenciální výhled. Sestavení plánu není z právního hlediska podmínkou pro založení firmy. Chytrý byznys plán je vždy...

Fairness opinion

2. 4. 2017

Plánujete prodat nebo koupit firmu? Pro správné rozhodnutí je klíčová valuace obchodní společnosti. Služby transakčního poradenství využívají klienti v případě, že potřebují radu a podporu při...

Letter of intent coby předstupeň smlouvy

1. 4. 2017

Letter of Intent je písemný dokument, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi zúčastněnými stranami. LOI se nejčastěji využívá při jednáních v souvislosti s prodejem majetku, akcií,...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!