Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Return on assets

Jedná se o ukazatel rentability vložených aktiv. Můžeme ho také nazývat mírou výnosu aktiv. Díky tomuto ukazateli můžeme poměřit zisk s celkovými aktivy, která jsou společností vloženy do své podnikatelské činnosti. V tomto případě není nutné prokazovat, jaké finanční zdroje jsou do podnikání vloženy. Ukazatel můžeme také charakterizovat posouzením, zda společnost efektivně používá své prostředky k vygenerování zisku. Výsledek je uváděn v procentech.

Pro příklad a použití vzorce budeme používat pojmy, které budou vždy uvedeny za příkladem v závorce, aby bylo jasné, z jakých účetních dokumentů se dané hodnoty použily:

VZZ – Výkaz zisků a ztrát

R - Rozvaha

Vzorec:

ROA = čistý zisk/aktiva

(Některé společnosti mohou také místo ukazatele čistý zisk použít ukazatel provozní zisk (provozní hospodářský výsledek) – bývá označován zkratkou EBIT. V tomto případě by konečný výsledek ukazoval hrubou produkční sílu aktiv před odečtením úroků a daní.)

Označení v účetních výkazech:

ROA = Hospodářský výsledek za účetní období (VZZ)/ aktiva celkem (R)

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Příklad výpočtů s vymyšlenými údaji

Profitability ratios:

ROA

Rok

Výsledek

Výpočet

2008

6,28%

818/13022

2009

5,41%

705/13043

2010

7,09%

940/13258

Komentář k tabulce s výpočty

Při poměřování zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání zjistíme, že společnost vykazovala v roce 2010 nejvyšší míru výnosu aktiv a to 7,09 %. Zde je evidentní, že společnost v roce 2009 vložila do svého podnikání nejnižší procento aktiv (v tomto případě) a to 5,41 %. V roce 2008 byly vloženy prostředky, které vykazovaly 6,28 % poměru zisku s celkovými aktivy.

Poté záleží na každé organizaci, aby díky tomuto výpočtu zhodnotila, zda své prostředky vkládá účinně a výhodně či nikoli.

Výsledný graf

return on assets

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!