Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké jsou funkce (činnosti) podniku? (výrobní, prodejní, zásobovací atd.)

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Činnosti podniku se liší podle charakteru podniku (výrobní, poskytující služby), odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební, obchodní, smíšené), velikosti podniku, podle vlastnictví, právní formy apod. Základní funkcí každého podniku je přeměnit vstupy na výstupy.

Každá činnost má své vstupy a výstupy a skládá se z dílčích činností. Funkce podniku jsou vzájemně propojeny a proto je nutné je koordinovat.

Výrobní funkce

V nejširším pojetí jde o všechny podnikové funkce (zásobování, obstarání personálu, HM, odbyt, správa…). V nejužším pojetí jde ale hlavně o zhotovování výrobků ve výrobním podniku.

Prodejní funkce

Úkolem je prodat na trhu výrobky, které podnik vyprodukoval. Je nutné provést výzkum trhu, zavést výrobková politika, stanovit ceny, platebních podmínky, případné slevy, zvolit odbytové cesty, vlastní prodej, propagaci, reklamu, servis, poradenskou činnost, public relations apod.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zásobovací funkce

Je v širší pojetí – pořízení materiálu, DHM, finančního kapitálu, pracovních sil a služeb. V užší pojetí (praxe) se jedná o pořízení materiálu včetně dopravy, příjmu, skladování a předání do výroby.

Personální funkce

Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktory – pracovníky. Hlavní činností je nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, účinného systému zainteresovanosti, sociální a kulturní péče o pracovníky atd.

Investiční funkce

Úkolem investiční funkce je zajistit pro podnik všechen potřebný DHM a KHM (včetně forem leasingu) a také v menší míře (průmyslové podniky) zajišťuje investování do finančního majetku nákupem akcií.

Finanční funkce

Účelem je obstarání finančních prostředků (kapitálu). Finanční funkce má zajistit finanční rovnováhu podniku včetně optimální kapitálové struktury.

Vědeckotechnická funkce

V průmyslových podnicích je zaměřena zejména na aplikovaný výzkum, vývoj a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií, zabývá se i běžným zdokonalováním výroby.

Správa

Jinak také administrativa, zahrnuje činnosti zajišťující chod celého podniku. Patří sem organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení, controlling, vnitřní audit apod. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!