Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Závazky v účetnictví

Závazek znamená povinnost něco zaplatit, dát nebo vykonat. Může vzniknout mezi dvěma i více lidmi - dlužníky a věřiteli. Závazek se jiným pojmem označuje také jako obligace. Jeho pravým opakem v účetnictví je pojem pohledávka, ačkoliv se jedná jen o druhý úhel pohledu na tento vztah. Závazky jsou běžné a potřebné při našem podnikání. Ke komu můžete závazky mít? Jak je řešit a jak o nich účtovat?

Druhy závazků v podniku

Asi nejčastějším příkladem jsou závazky, které vyplývají z obchodních vztahů. Máte je především ke svým dodavatelům, kterým dlužíte peníze například za poskytnuté služby, zboží, výrobky nebo materiál. Jakmile provedete úhradu, závazek bude fakticky i ve vaší evidenci vyrušen. Závazek může být podtržen smlouvou, často se však plní pouze na základě daňového dokladu. Při závazcích je důležitá důvěra mezi obchodními partnery a také komunikace. Pokud je sepsána smlouva, můžete po splatnosti závazku kromě dlužné částky zaplatit také penále.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dalším běžným typem obligací jsou závazky k zaměstnancům, kterým nejčastěji dlužíme za jejich vykonanou práci. Mzdy a odměny jsou obvykle splatné v určitém termínu, který se nedoporučuje překračovat. Zaměstnanci totiž rozhodně nebudou váhat využít výhod z pracovního zákoníku. Patří sem platy z běžných pracovních poměrů, dohod i jiných forem spolupráce. Další závazky, se kterými se v podniku setkáváme, jsou závazky ke státu a veřejným institucím. Jedná se o různé daně, které je nutné zaplatit (daň z příjmů, DPH, silniční daň atd.), o clo či o zálohy na zdravotní a sociální pojištění. S neplacením těchto závazků se pojí pokuty často již druhý den po splatnosti.

Většina podnikatelů má také závazek k nějaké bance. Podnikatelské úvěry jsou dnes velmi oblíbené a také snadno dostupné. Podniky jimi tak mnohdy vykrývají část svých zdrojů.

Závazky se vesměs účtují na pasivní účty, s odesláním peněz z pokladny či z bankovního účtu se vynulují. Na počátku i ke konci účetního období se vykazují v rozvaze (na počátečním a konečném účtu rozvažném). 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!