Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Sociální pojištění

Jak se vyznat v systému sociálního zabezpečení ČR

28. 9. 2015

Žijeme ve státě se zavedeným systémem sociálního zabezpečení. Znamená to, že v případě nouze vás stát nenechá na holičkách. Pojďme si nyní český sociální systém trochu přiblížit a v některém z...

Sociální pojištění OSVČ u hlavní a vedlejší činnosti

27. 9. 2015

Osoby, které podnikají jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) a je to jejich hlavní pracovní náplň, musí hradit zálohy na sociální pojištění a sociální pojištění ve výši pro hlavní činnost....

Důchodové pojištění

26. 9. 2015

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.   Popis systému Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním...

Sociální a zdravotní pojištění studentů

25. 9. 2015

Jste studenty učebního oboru, střední, či vyšší odborné, nebo vysoké školy? Zajímá Vás, jak je to ve Vašem případě se zdravotním a sociálním pojištěním, když studujete – chcete si přivydělat – tento...

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

24. 9. 2015

Osoby, které jsou zaměstnané nebo podnikají jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné, např. na živnostenský list), musí ze svého příjmu hradit také zdravotní a sociální pojištění. Pokud jde...

Odpovědností pojistky pro zaměstnance aneb pojistky „na blbost“

23. 9. 2015

Velmi žádaným a doporučovaným typem pojištění a trhákem na současném trhu (dokonce ho můžete známým pořídit jako dárek) s finančními službami jsou odpovědnostní pojistky, kterým se lidově říká...

Maximální vyměřovací základ

22. 9. 2015

Pro odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění platilo od roku 2008 do roku 2012, že nelze překročit tak zvaný maximální vyměřovací základ. Laicky řečeno, na odvodech na sociální...

Dobrovolné důchodové pojištění

21. 9. 2015

Dobrovolné důchodové pojištění (dále DDP). Co tento pojem znamená a pro koho je DDP vhodné ? Pozor, neplést s komerčním důchodovým pojištěním! DDP je forma pojištění, ¨ke které se lze...

OSVČ pracuje v zahraničí - platby na sociální a zdravotní pojištění

20. 9. 2015

Pokud OSVČ odchází pracovat do zahraničí, nesmí zapomenout na sociální a zdravotní pojištění. OSVČ je povinen ohlásit příslušné OSSZ (KSSZ, PSSZ), zdravotní pojišťovně a v případě, že pobírá...

OSVČ a žádost o starobní důchod

19. 9. 2015

Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je získání důchodového věku a odpracování stanovených let, během kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Pozor na prodlužování hranice...

Životní minimum

18. 9. 2015

Člověk se během života ocitá jednou nahoře a jindy zase dole. Tato křivka se střídajícími se hodnotami se týká jak osobního tak pracovního života. V životě jsou situace, kdy se podnikatel...

Povinné odvody na pojistné v Rakousku

17. 9. 2015

Kdo se rozhodl zkusit své štěstí jako podnikatel v Rakousku, nepochybně ho bude zajímat, jak je to u našich sousedů s placením povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. A výsledky nás...

Problém s určením příslušnosti k OSSZ

16. 9. 2015

Okresní správu sociálního zabezpečení znají podnikatelé jako instituci, které musí odvádět pojistné, obsahující příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové zabezpečení. Dobrovolně si...

Stěhování a Okresní správa sociálního zabezpečení

15. 9. 2015

Při zahájení podnikání tak většinou neřešíme, která Okresní správa sociálního zabezpečení pro nás bude ta místně příslušná. Na tento zapeklitý problém ovšem nečekaně můžeme narazit v souvislosti...

Kdy může OSSZ podat návrh na ukončení podnikání

14. 9. 2015

To, že mohou státní instituce zasahovat do podnikání, a případně podávat návrh na ukončení podnikatelské činnosti, je poměrně známý fakt. Obvykle je to spíše doménou Živnostenského úřadu, který...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!