Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Agresivní obchodní praktiky

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agresivní praktiky jsou takové, u kterých je způsobem prodeje nebo nátlaku cílem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele.

Agresivní (tedy nekalou a zakázanou) obchodní praktikou se rozumí jednání, které s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.

Příklad agresivní obchodní praktiky (v našich podmínkách dosti známý):
Spotřebitel dostane vyrozumění (telefonické,písemné), že je mezi možnými výherci vysoké částky peněz, pokud bude mezi prvními 50ti, kteří správně vyplní test. Přestože tuto podmínku spotřebitel splní, nevejde se do první „padesátky“. Prakticky se však toto oznámení objeví každému. Cenou útěchy je nabídka zboží, jehož nákupem bude zařazen do dalšího kola o atraktivní ceny.

Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se musí přihlížet v prvé řadě

  1. k jejímu načasování, místu a době trvání,
  2. ke způsobu jednání, jeho výhružnosti či urážlivosti,
  3. k tomu, zda byla vědomě využita nepříznivá situace spotřebitele,
  4. k tomu, zda nebyly spotřebiteli dány nepřiměřené překážky pro uplatnění jeho práv, a
  5.  případně zda nedošlo k výhružce protiprávním jednáním.

Při zkoumání nekalé obchodní praktiky není možné se omezovat pouze na klamavé a agresivní praktiky, ale je vždy nutné posuzovat, zda obchodní praktika nenaplňuje obecnou definici nekalé obchodní praktiky uvedenou výše.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!