Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

CESR

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výbor evropských dohledů nad trhy cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators - CESR) vznikl z rozhodnutí Evropské komise z června 2001 jako nezávislý poradní výbor, jehož úkolem je spolupracovat s Evropskou komisi zejména při přípravě prováděcích předpisů k evropské legislativě. CESR dále zajišťuje efektivní spolupráci mezi evropskými dohledovými orgány a konzistentní implementaci legislativy ES. Vlastní práce Výboru probíhá v rámci tzv. expertních skupin, které se zaměřují na specifické oblasti dohledu (ochrana investorů, zneužívání trhu apod.).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!