Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

CPI

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index, CPI) zachycuje cenovou hladinu v ekonomice z pohledu domácností/spotřebitelů, a to na bázi cen pevného souboru (vzorku) mnoha stovek položek zboží a služeb spotřebovávaných průměrnou domácností (tzv. spotřebitelského koše). Změny indexu v čase pak ukazují na vývoj nákladů na nákup tohoto spotřebitelského koše (tzv. životních nákladů). Národní cenové indexy CPI různých zemí nejsou mezi sebou z metodických důvodů vždy zcela srovnatelné, proto je v zemích EU konstruován rovněž Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se od národního CPI poněkud liší svým celkovým pojetím (mj. strukturou a váhou statků ve spotřebitelském koši).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!