Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pasportizace

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského státu EU mohla na území druhého členského státu EU realizovat své právo na usazování (viz výkon práva usazování). Výkonem práva usazování se v tomto případě rozumí výkon vzájemně uznávaných činností bankou prostřednictvím své pobočky. V rámci procesu pasportizace úvěrová instituce nejprve sdělí orgánu dohledu domovského státu svůj záměr zřídit na území jiného členského státu pobočku a poskytne mu právními předpisy stanovené informace. Orgán dohledu domovského státu poté prověří organizační a finanční připravenost úvěrové instituce na založení pobočky a nemá-li výhrady, informuje o záměru úvěrové instituce budoucí orgán dohledu hostitelského státu, který se ve stanovené lhůtě připraví na dohled nad úvěrovou institucí. Viz též jednotná bankovní licence.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!